Så arbetar vi

KOMMITTEN ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG (KÖID) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med partnerorganisationer i alla länder på vår planet – först i solidaritet med kampen för frihet från kolonialmakterna och senare med organisationer inom civilsamhället som kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

Kommitten ”Öppen internationell dialog”

STADGAR FÖR   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG” 1.1. organisationens namn är Kommitten ”Öppen internationell dialog”. 1.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en …

Комитет «Открытый международный диалог»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел 1: ПО КОМИТЕТУ «ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ» 1.1. Название организации – Комитет «Открытый международный диалог». Полное наименование организации: Международный благотворительный общественный организации Комитет «открытый диалог». Сокращенное наименование организации: KOMD «Комитет Открытый международный диалог». 1.2. Комитет «Открытый международный диалог» является идеальной и демократической организацией, как на национальном, так и на международном уровне, в форме гуманитарных, культурных и научных исследований. …