Kommitten ”Öppen internationell dialog”

STADGAR FÖR

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG”

1.1. organisationens namn är Kommitten ”Öppen internationell dialog”. 1.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en historisk väg kommer aldrig sluta så länge som det finns en mänsklig ras i en värld.. 1.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en solidariitetsorganisation. 1.4. organisationens år partipolitiskt och religiöstion obunden. 1.5. organisationens har sitt säte i Stockholm .

2 § VISION

2.1. Kommitten ”Öppen internationell dialog” vision är en rättvis värld – Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna.. – Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna. – verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt till allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Kommitten ”Öppen internationell dialog”. verka för att stater Och skyddar människor alla områden på Beväpnad konflikt , i fjärr och Människor som påverkas av vår civilisations natur. 2.2. Ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN. – stadgans mål och principers. verka för att bygga en generation på I vår tid och Kan anpassa sig till olika kulturer, Som ett led i kampen mot terrorism. – verka för de flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution. – Verkar genom information, kommunikation, opinionsbidning, insaling och globalt samarbete. – verka för att Utvecklingsländer apartheidpolitik upphör och att alla medborgare garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter. – verka för att stater myndigheter, institutioner och organisationer trots Förekomsten av privatlivet för kulturella motsättningar respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter. -medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det Mänskliga samhällen samhället bland annat genom. olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling. -sprida kunskap om Olika kulturer och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av Som följer: Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn.

IDEOLOGISK GRUND

3.1. Kommitten ”Öppen internationell dialog” bygger på principen om alla människors lika värde och allas rätt att kunna påveka sina liv. 3.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” versamhet utgår från en solidarisk samhällssyn. 3.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” infågasätter den rådande ojämna resurdelningen och maktförhållanden i världen.

Comments

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Comments are closed.