Kvinnlig omskärelse: 200 miljoner operationer, trots förbudet

Kvinnlig könsstympning, på engelska känt som FGM (Female Genital Mutilation), hotar närmare fyra miljoner flickor varje år.
Den extremt smärtsamma proceduren är rotad i ojämlikhet och obalanserad maktstruktur, och har utförts på uppskattningsvis 200 miljoner flickor och kvinnor i världen. enligt fn-uppgifter
Europa är inte immunt trots att alla europeiska länder har lagstiftning som förbjuder FGM. Enligt uppskattningar riskerar 180 000 flickor i Europa att utsättas för ingreppet varje år, och 500 000 kvinnor i Europa har könsstympats som flickor.
Kvinnlig könsstympning i Sverige. Från och med 1982 antogs en lag om kvinnlig könsstympning förbjudet (SFS 1982:316). Enligt källor Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006.
i Sverige uppskattar det Europeiska institutet för könsjämlikhet, EIGE, att mellan 3-9 % av 59 409 flickor från FGM-länder idag riskerar att utsättas för ingreppet. Institutet har även tagit fram en ny guide för att motverka FGM.

kan Kunde vi bekämpa detta fenomen i Sverige (Möjligheter och svårigheter)!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *