Nyhetsbladet

Nyhetsbladet för Kommittén “OID” ger dig möjlighet att hålla dig à jour med mycket av vad som händer på Kommittén “OID”-fronten…
I Nyhetsbladet för Kommittén “OID” kan ni läsa om pågående aktiviteter, projekt och aktuella debatter på Kommittén-området. Du kan också läsa referat av litteratur och föreläsningar inom Kommittén-området.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *