Kvinnlig omskärelse: 200 miljoner operationer, trots förbudet

Kvinnlig könsstympning, på engelska känt som FGM (Female Genital Mutilation), hotar närmare fyra miljoner flickor varje år. Den extremt smärtsamma proceduren är rotad i ojämlikhet och obalanserad maktstruktur, och har utförts på uppskattningsvis 200 miljoner flickor och kvinnor i världen. enligt fn-uppgifter Europa är inte immunt trots att alla europeiska länder har lagstiftning som förbjuder FGM. Enligt uppskattningar riskerar 180 …

Låt oss lära av varandra! och Solidaritet

Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin. I tider av ökande populism och antidemokratiska krafter När inspirerades ni senast till att visa Solidaritet med någon annorlunda än din livsstil och kultur men hans namn är en man eller Ett annat land på vår planet, Det bär många saker som ni inte känner till i tull och traditioner?