Kommitten ”Öppen internationell dialog”

STADGAR FÖR   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG” 1.1. organisationens namn är Kommitten ”Öppen internationell dialog”. 1.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en …

Комитет «Открытый международный диалог»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел 1: ПО КОМИТЕТУ «ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ» 1.1. Название организации – Комитет «Открытый международный диалог». Полное наименование организации: Международный благотворительный общественный организации Комитет «открытый диалог». Сокращенное наименование организации: KOMD «Комитет Открытый международный диалог». 1.2. Комитет «Открытый международный диалог» является идеальной и демократической организацией, как на национальном, так и на международном уровне, в форме гуманитарных, культурных и научных исследований. …