Vår historia

Vår historia 1
Vår historia 2

Русский


English


العربية

Kommittén”Öppna internationella dialogen” är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har sitt ursprung i bolagsstämman av grundarna av ryska medborgare och medborgare i Syrien och medborgare i Svenska. Detta är berättelsen om skapelsen: Tanken att etablera föreningen föddes i Moskva Och stegen,I fakulteten för ekonomi ,Vid University of vänskapen mellan folken är 2006 /juni 

Människors vänskap Rysslands universitet 2006 /juni

Under 2011 – fram till år 2015

Vår historia 3
Vår historia 4
Vår historia 5

07/june /2017 Tillkännagivande av införlivande

2.1. Kommitten ”Öppen internationell dialog” vision är en rättvis värld – Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna.. – Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna. – verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt till allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Kommitten ”Öppen internationell dialog”. verka för att stater Och skyddar människor alla områden på Beväpnad konflikt , i fjärr och Människor som påverkas av vår civilisations natur

Facebook Comments Box