Flyktingar — различия между версиями

Материал из Kommitten Öppen Internationell Dialog (Köid)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 20: Строка 20:
 
Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими иностранцами, они документируются особыми проездными документами и получают гражданство в льготном порядке. В ряде стран существует особый «гуманитарный статус» — т. н. временное убежище, предоставляемое в случае массового исхода беженцев или лицам, которые не удовлетворяют конвенционным критериям, но не могут быть высланы из соображений гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступления неполитического характера, включая акты [[терроризм]]а. Беженец или лицо, ищущее убежища, не может быть выслан обратно в страну происхождения.
 
Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими иностранцами, они документируются особыми проездными документами и получают гражданство в льготном порядке. В ряде стран существует особый «гуманитарный статус» — т. н. временное убежище, предоставляемое в случае массового исхода беженцев или лицам, которые не удовлетворяют конвенционным критериям, но не могут быть высланы из соображений гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступления неполитического характера, включая акты [[терроризм]]а. Беженец или лицо, ищущее убежища, не может быть выслан обратно в страну происхождения.
  
По [[Законодательство Российской Федерации|российскому законодательству]] ''Flyktingar'' — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в неё вследствие таких опасений<ref>[http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=65023 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 30.12.2006) «О БЕЖЕНЦАХ»]</ref>.
+
По [[Законодательство Российской Федерации|российскому законодательству]] ''Flyktingar'' — En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort.
  
Основные правовые документы о статусе беженцев — Конвенция 1951 года и Протокол [[1967 год]]а. Орган системы [[Организация Объединённых Наций|ООН]], занимающийся проблемами беженцев — [[Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев]]. Помощью беженцам и вынужденным переселенцам в вооружённых конфликтах также занимается [http://www.icrc.org Международный Комитет Красного Креста].
+
Flyktingskapet innefattar normalt tre faser: förmigration med förberedelser att lämna landet, transitfasen då personen är transitflykting, och eftermigrationsfasen då personen anlänt till landet den kommer att bli bofast i.Enligt UNHCR:s statistik för 2013 fanns det vid årets början 15,2 miljoner flyktingar i världen, vilket kan jämföras med 28,8 miljoner internflyktingar.Av dessa 15,2 miljoner flyktingar var 4,8 miljoner palestinska flyktingar som inte omfattas av 1951 års Genèvekonvention och därmed inte UNHCR:s mandat.
  
С [[2001 год]]а мировой общественностью [[20 июня]] отмечается [[Всемирный день беженцев]].
+
Enligt internationell rätt har flyktingar rätt till skydd, så kallad asyl. Asylsökande är den som har ansökt om att få sitt skyddsbehov undersökt och därigenom sin rätt till asyl prövad. Flyktingstatus är ett skäl till att få asyl, men inte nödvändigtvis det enda skälet. Enligt till exempel europeisk lagstiftning har även så kallade alternativt skyddsbehövande (som flyr krig och konflikt men inte riskerar förföljelse) rätt till asyl. I Sverige beviljades 35 642 flyktingar asyl (uppehållstillstånd) under år 2014, varav de två största ursprungsländerna var Syrien (17 601 personer) och Eritrea (5 569 personer).
 +
 
 +
I bredare bemärkelse kan flykting syfta på någon som är på flykt. Flyktingar kan socialt och allmänspråkligt delas in i olika grupper, såsom politisk flykting, religiös flykting, krigsflykting, klimatflykting, ekonomisk flykting och skatteflykting, där ordet ”flykting” i det senare fallet har en överförd betydelse. Den som ogillar ett politiskt system utan att fly
 
[[Файл:Koid.jpg|мини| colspan="2" style="text-align:center; border-top: 1px solid red;<!--
 
[[Файл:Koid.jpg|мини| colspan="2" style="text-align:center; border-top: 1px solid red;<!--
 
   --> border-right: 1px solid red; border-bottom: 2px solid red;<!--
 
   --> border-right: 1px solid red; border-bottom: 2px solid red;<!--
 
   --> border-left: 1px solid red;" |
 
   --> border-left: 1px solid red;" |
 
  Köid logos ]]
 
  Köid logos ]]

Версия 09:27, 9 февраля 2020


Беженцы Refugees flyktingar اللاجئين

Убежище в россии, Убежище в Швеции

Flyktingar(Wiki/köid)

Definition: vem som är flykting, vilket rättsskydd, annat bistånd och sociala rättigheter en flykting bör få från partnerstaterna, dvs. de stater som skrivit under konventionen. FN:s flyktingkonvention FN 1951 года и её специального Протокола<ref>Конвенция и Протокол, касающиеся статуса беженцев. — Управление Верховного Комиссара по делам беженцев Шаблон:Wayback, Текст Конвенции UN HCRШаблон:Ref-en</ref> в силу вполне обоснованных опасений могут стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной группе, сексуальной ориентации или политических взглядов, находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в неё вследствие таких опасений.

В бытовом понимании слова к беженцам часто относят также внутренне перемещённых лиц; лиц, ищущих убежище (но ещё не получивших статуса беженца); и вообще всех лиц, вынужденно переселившихся из одного места в другое.

Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими иностранцами, они документируются особыми проездными документами и получают гражданство в льготном порядке. В ряде стран существует особый «гуманитарный статус» — т. н. временное убежище, предоставляемое в случае массового исхода беженцев или лицам, которые не удовлетворяют конвенционным критериям, но не могут быть высланы из соображений гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступления неполитического характера, включая акты терроризма. Беженец или лицо, ищущее убежища, не может быть выслан обратно в страну происхождения.

По российскому законодательству Flyktingar — En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort.

Flyktingskapet innefattar normalt tre faser: förmigration med förberedelser att lämna landet, transitfasen då personen är transitflykting, och eftermigrationsfasen då personen anlänt till landet den kommer att bli bofast i.Enligt UNHCR:s statistik för 2013 fanns det vid årets början 15,2 miljoner flyktingar i världen, vilket kan jämföras med 28,8 miljoner internflyktingar.Av dessa 15,2 miljoner flyktingar var 4,8 miljoner palestinska flyktingar som inte omfattas av 1951 års Genèvekonvention och därmed inte UNHCR:s mandat.

Enligt internationell rätt har flyktingar rätt till skydd, så kallad asyl. Asylsökande är den som har ansökt om att få sitt skyddsbehov undersökt och därigenom sin rätt till asyl prövad. Flyktingstatus är ett skäl till att få asyl, men inte nödvändigtvis det enda skälet. Enligt till exempel europeisk lagstiftning har även så kallade alternativt skyddsbehövande (som flyr krig och konflikt men inte riskerar förföljelse) rätt till asyl. I Sverige beviljades 35 642 flyktingar asyl (uppehållstillstånd) under år 2014, varav de två största ursprungsländerna var Syrien (17 601 personer) och Eritrea (5 569 personer).

I bredare bemärkelse kan flykting syfta på någon som är på flykt. Flyktingar kan socialt och allmänspråkligt delas in i olika grupper, såsom politisk flykting, religiös flykting, krigsflykting, klimatflykting, ekonomisk flykting och skatteflykting, där ordet ”flykting” i det senare fallet har en överförd betydelse. Den som ogillar ett politiskt system utan att fly

Köid logos

Навигация